Tin tức    

VOCA hợp tác với Hiệp hội doanh nghiệp Mỹ phẩm đảo Jeju Hàn Quốc

Đại diện của Hiệp hội Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm Viêt Nam (VOCA) đã có buổi làm việc với đại diện phòng xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp mỹ phẩm đảo Jeju Hàn Quốc.

Đại diện VOCA với đối tác Hàn Quốc ngày 25/1/2019 tại GFS.

Ngày 25/01/2019 Đại diện của Hiệp hội Tinh dầu - Hương liệu - Mỹ phẩm Viêt Nam (VOCA) đã có buổi làm việc với đại diện phòng xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp mỹ phẩm đảo Jeju Hàn Quốc. Giám đốc xúc tiến thương mại đảo Jeju, Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp đảo đã giới thiệu nguồn nguyên liệu và mỹ phẩm sạch của đảo Jeju và mong muốn được hợp tác với VOCA trong việc trao đổi công nghệ, nguyên liệu để sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm.

Ông Phạm Thành Công Chủ tich kiêm Tổng giám đốc tập đoàn GFS, Phó chủ tịch VOCA đã giới thiệu các thế mạnh của Việt Nam về nguồn nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu… và mong muốn việc hợp tác của các doanh nghiệp Viêt Nam với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mỹ phẩm của đảo Jeju Hàn Quốc được phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Tại buổi làm việc

Ông Phạm Thành Công, bà Nguyễn Thị Hương Liên, ông Trần Đức An tiếp đoàn Hiệp hội Mỹ phẩm Jeju Hàn Quốc.