Tin tức    

25 địa phương cho học sinh đến trường

Cả nước đang đồng thời diễn ra 3 loại hình học tập là trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai do tình hình dịch Covid-19.


Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có 25 địa phương đang tổ chức dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. 14 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình. 24 tỉnh thành tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.


Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để triển khai việc dạy và học ứng phó với dịch bệnh, Bộ GD&ĐT đã ban hành các công văn hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.

Đối với lớp 1, lớp 2, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường thực hiện nghiên cứu chương trình môn học, các mạch nội dung, kiến thức, chủ đề học tập và nội dung trong sách giáo khoa, từ đó xây dựng các chủ đề dạy học trên cơ sở tích hợp một số nội dung và yêu cầu cần đạt.

Đối với lớp 3, 4, 5, Bộ GD&ĐT hướng dẫn nhà trường tổ chức rà soát lại nội dung chương trình, sách giáo khoa, mức độ cần đạt của từng khối lớp đối với các môn học bắt buộc để điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương, nhất là những địa bàn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lớp 6 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, các nhà trường thực hiện dạy học theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học/hoạt động giáo dục trong điều kiện phòng, chống Covid-19.

Lớp 7 đến lớp 12 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2006, bộ đã hướng thực hiện dạy học theo mức độ cần đạt của chương trình và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học.

Những nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện; phần kiến thức yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm, đều không được kiểm tra, đánh giá.

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho biết ước tính 7,35 triệu học sinh các cấp đang học trực tuyến, trong đó 1,5 triệu em không có máy tính, điện thoại, iPad để tham gia học tập. Thủ tướng đã chỉ đạo tổ chức chương trình "Sóng và máy tính cho em" để hỗ trợ thiết bị, đường truyền cho những học sinh thuộc diện khó khăn.