Video    

Cây cọ vàng lần VI: Vòng lộ diện

Cuộc thi makeup được chờ đợi Cây cọ vàng lần VI với vòng đầu tiên mang tên Lộ diện.